Dragi colegi,


Cu toții ne-am fi dorit ca deciziile istorice luate de către Consiliul CPR și Comitetul Director al CPR pe 10 aprilie 2017 să fi fost implementate încă de a doua zi. Din nefericire, structura de suport a CPR, cu precădere departamentul juridic și de comunicare al CPR, a refuzat să pună în aplicare hotărârile luate cu acea ocazie. Au marșat pe cartea organizării Convenției Naționale însă, după cum știți, fără succes. Demersurile lor ilegitime au fost boicotate de către psihologi, motiv pentru care ne exprimăm și cu această ocazie gratitudinea pentru solidaritatea arătată și pentru refuzul de a gira instalarea unei conduceri lipsite de orice sprijin democratic.

 

Ne dorim să intrăm cât mai repede într-o normalitate a funcționării Colegiului și facem toate eforturile în această direcție, astfel încât să evităm, pe cât posibil, blocarea activității pe o perioadă îndelungată. Nu ne referim aici la funcționarea curentă, comandarea timbrelor fiind posibilă și în această perioadă, ci la acele decizii dependente de o bună funcționare a Comitetului director (activitatea pe comisii pentru acces în profesie, schimbare de treaptă, înființare de cabinete, avizare cursuri profesionale și semnare diplome de participare la cursuri etc.), ce necesită o logistică corespunzătoare (spații pentru ședințe, acces la dosarele candidaților, coordonare cu secretariatul CPR etc.). Fără membrii comisiilor, CPR este incapabil să soluționeze vreuna dintre problemele profesionale menționate, transformându-se, dintr-o instituție, într-o simplă clădire consumatoare de resurse.

 

Desigur, o soluție pe care noi o avem la îndemână este finalizarea procesului de alegeri democratice, prin reluarea alegerilor la nivelul filialelor teritoriale (la începutul lunii iunie fiind convențiile filialelor teritoriale), respectiv prin stabilirea unei noi date pentru Convenția Națională pentru 15 iulie 2017. După derularea cu succes a acestor alegeri, lucrurile vor putea intra în normal, printr-un set de decizii strategice ale forurilor de conducere alese (ce vor putea merge până la restructurarea structurilor de suport CPR, Convenția Națională fiind forul suprem de conducere în CPR). Așadar, prin această soluție, lucrurile pot intra în normal independent de voința actualei structuri de suport, cel mai probabil începând cu luna septembrie 2017.

 

În încercarea de a găsi o soluție mai rapidă pentru deblocarea activității CPR, vă aducem la cunoștință că a fost depusă o acțiune în justiție pentru a obține o ordonanță președințială. Aceasta poate fi explicată în termeni simpli ca un preambul la un proces civil, neputând exista independent de acesta. Procesul civil a fost intentat de către președintele interimar și Comitetul director al CPR împotriva structurii administrative a CPR, în scopul deblocării situației actuale. 

 

Problema procesului civil este una intrinsecă justiției din România, ne referim aici în mod concret la durata procesului până la pronunțare, cu un prim termen de judecată estimat pentru această toamnă. Ordonanța președințială presupune judecarea de urgență a oportunității de a dispune unele măsuri temporare (acces în sediu, conturile CPR, etc.) atunci când este vorba despre blocaje instituționale. Printr-o asemenea ordonanță, judecătorul analizează la modul următor: "Nu judecăm cine are dreptate, vom stabili acest lucru în cadrul procesului de fond, dar până atunci constatăm că activitatea din CPR este blocată. Ce este de făcut? Lăsăm CPR-ul să funcționeze așa cum este acum sau îl deblocăm temporar?”. Prin ordonanța președințială noi am solicitat ca actualul Comitet director să își continue activitatea (ex. interviurile etc.), pentru a nu exista un blocaj instituțional. Prin urmare, avantajul acestei măsuri este clar cel de deblocare a situației. Dezavantajul soluției este dat de obiectul judecății. În acest caz, nu se judecă care dintre cele două părți are dreptate, ci doar dacă este nociv sau nu pentru instituție să rămână blocată atâta timp, ori dacă ar trebui deblocată temporar. Prin urmare, o soluție pozitivă (așteptată de noi) nu reprezintă o garanție a succesului pe fondul procesului civil, iar o soluție negativă (dorită de structura suport a CPR) nu va însemna că justiția le dă dreptate lor, ci doar va însemna că nu există urgențe, probleme iminente de rezolvat în CPR, care să nu poată aștepta până la pronunțarea sentinței civile.

 

Am dorit să facem explicite aceste precizări pentru:

  • a aduce la cunoștință starea de fapt actuală și măsurile existente pentru deblocarea funcționării tuturor activităților din CPR;
  • a calibra corect așteptările psihologilor cu privire la soluția ce va fi obținută prin ordonanță președințială (așadar, ea nu va arăta care parte are dreptate, fondul problemei nefiind în analiza judecătorilor, ci doar va analiza măsura în care se impune deblocarea temporară sau păstrarea actualei stări de fapt până la momentul pronunțării unei decizii pe fondul problemei);
  • a preîntâmpina încercările de manipulare venite din partea departamentului juridic al CPR (vezi cazul clamării dreptății atunci când justiția a respins solicitarea de suspendare a Dispoziției nr. 2/2017). Nici în acest caz nu s-a judecat pe fond problema de anulare a dispoziției, ci s-a judecat doar oportunitatea suspendării temporare a dispoziției până la judecarea pe fond a problemei.

 

Dacă pentru noi, membrii acestei organizații, argumentele urgenței unei astfel de măsuri sunt de domeniul evidenței, instanța urmează să decidă, conform propriei aprecieri, asupra gravității blocajului instituțional. Astfel, cât de curând, așteptăm un răspuns legat deocamdată strict de această măsură temporară solicitată, care nu influențează soluționarea procesului pe fond.  Orice decizie vom primi la acest moment, vă invităm să ne focalizăm în continuare pe ceea ce este esențial și depinde în întregime de noiderularea alegerilor democratice conform calendarului și pregătirea cât mai solidă a procesului de reconstrucție imperios necesar.

 

La finalul acestui demers informativ, dorim să subliniem că acțiunea civilă nu este singura acțiune în justiție întreprinsă. S-a acționat pe toate cele trei paliere ale justiției: penal, civil și în contencios administrativ.

(1) Au fost depuse mai multe plângeri penale prin care s-a urmărit sancționarea celor responsabili de ilegalitățile comise nu doar cu privire la aceste alegeri, ci și în general, cu privire la anumite fapte comise de către conducerea la vârf a CPR în ultimii ani.
(2) Prin demersul civil s-a solicitat corectarea îngrădirilor și nedreptăților la care am fost supuși, atât cu privire la procesul de alegeri, cât și cu privire la deciziile structurilor de suport ale CPR în perioada subsecventă reluării alegerilor (aici intră și măsura ordonanței președințiale ce vizează exclusiv ideea deblocării temporare a situației până la judecata efectivă a cauzei).
(3) În sfârșit, prin contencios administrativ au fost depuse (și mai urmează a fi depuse) mai multe acțiuni de atacare a diferitelor dispoziții emise de fostul președinte Mihai Aniței, decizii luate fără consultarea Comitetului director și care ne-au condus la situația de azi.

 

Vă mulțumim că rămâneți uniți, fermi și implicați în acest efort și vă asigurăm că, în pofida oricăror obstacole pe care este posibil să le mai întâmpinăm, ne vom recâștiga împreună drepturile confiscate abuziv.

 

Așa cum v-am obișnuit, vom reveni cu informații pentru a vă ține la curent.
 
Cu consideratie,
Președinte interimar al Colegiului Psihologilor din România,
Conf. univ. dr. Florinda Golu