Descarcati ghidul in format pdf...

 

CUI SE ADRESEAZĂ?

  • Candidaților pentru forurile de conducere ale CPR pentru un mandat de reprezentant la Convenția Națională și/sau un mandat de membru în Comitetul Director și/sau un mandat de președinte al CPR și/sau un mandat de președinte al filialei și/sau un mandat de membru în Comitetul Filialei Teritoriale;
  • Președinților și secretarilor Filialelor Teritoriale ale CPR;
  • Votanților prezenți la Convențiile Filialelor.

 

DE CE ACEST GHID?

Colegiul Psihologilor din România trece prin cea mai neagră perioadă a sa de la înființare, prin refuzul conducerii la vârf a CPR de a accepta regulile democrației. În ultima vreme asistăm la un fenomen masiv de invalidare a candidaturilor depuse, fără temei legal și fără a oferi candidaților șansa de a depune o contestație reală. Mai mult decât atât, CPR trimite buletinele de vot către filiale însoțite de instructajul de a nu fi deschise decât în situația în care există CVORUM, luând suplimentar dreptul candidaților invalidați de a lua la cunoștință despre acest fapt.

O asemenea solicitare nu are niciun temei legal, prin urmare participanții prezenți la Convenția Filialei, dar mai ales candidații, au dreptul de a cunoaște dacă numele lor este trecut pe buletinul de vot chiar în absența cvorumului, pentru a putea contesta o asemenea decizie. Refuzul președinților de filială sau al secretarilor de filială de a permite candidaților să cunoască situația lor va fi interpretat în instanță ca o obstrucționare în derularea alegerilor, respectiv ca o complicitate negativă, prin inacțiunea persoanei de a împiedica consumarea unei fapte prevăzute de legea penală.

În orice organizație democratică candidații la forurile de conducere au dreptul de a contesta o eventuală măsură de invalidare, inclusiv dreptul de a cunoaște cine le-a invalidat candidatura și motivul invalidării candidaturii.

Prin urmare, acest ghid trasează pașii necesari pe care îi pot urma psihologii care au depus candidaturi la Convențiile Filialelor Teritoriale, din momentul constatării absenței numelui lor de pe buletinul de vot, ceea ce echivalează în situația dată, cu invalidarea candidaturii lor. Ghidul se adresează deopotrivă și participanților la aceste Convenții.

 

I. CE TREBUIE SĂ FACĂ EFECTIV CANDIDAȚII INVALIDAȚI?

 

1. Depuneți o cerere la filiala la care v-ați depus candidatura ce a fost invalidată

a) Se depune câte o cerere la fiecare filială unde s-a depus candidatura invalidată (de ex., dacă ați depus candidatura la 10 filiale și ați fost invalidat în toate cele zece, veți depune în total 10 cereri, câte una la fiecare filială unde ați depus candidatura ce a fost invalidată).

b) Referitor la modelul cererilor, veți găsi anexate prezentului text două modele de cerere, respectiv (i) varianta 1 (AICI...) - pentru situațiile în care candidatura a fost validată de către Filială și nu se regăsește pe buletinul de vot și (ii) varianta 2 (AICI...) - pentru situațiile în care Filiala nu a derulat un proces de validare, rezumându-se doar la a întocmi lista de candidaturi și de a o comunica către secretariat Comitetului Director al Colegiului și / sau către Departamentul Juridic și de Comunicare (incluzând numele dumneavoastră în listă), dar cu toate acestea, candidatura dumneavoastră nu se regăsește pe buletinul de vot.

c) Cererea va fi adresată președintelui filialei teritoriale, iar prin intermediul ei veți solicita să vi se comunice actul prin care candidatura a fost invalidată, precum și motivul invalidării. În cerere solicitați să vi se trimită răspunsul urgent prin poștă (scrisoare recomandată cu conținut declarat), dar și prin e-mail, la o adresă specificată de Dvs. Președinții de filială care înțeleg gravitatea acestei situații sunt rugați să răspundă în regim de urgență, în maximum 48 de ore de la primirea solicitării.

d)  Referitor la modalitatea transmiterii cererii, recomandăm ca aceasta să fie transmisă prin poștă, cu confirmare de primire și conținut declarat (notă de inventar). În măsura în care exista și alte servicii de curierat care oferă posibilitatea declarării conținutului corespondenței, pot fi utilizate și respectivele servicii.De asemenea, aceleași cereri vor trimise prin email, dacă există o adresă oficială de email a filialei (fără a vă rezuma însă doar la această modalitate de transmitere). Solicitați ca răspunsurile la cerere să fie trimise în același regim (de ex., prin poștă) și prin email. Desigur, în cazul în care puteți depune personal cererea la sediul filialei, puteți face acest lucru asigurându-vă că cererea este înregistrată și că pe o copie a ei primiți și dumneavoastră dovada ștampilată a înregistrării.

e) În cazul în care candidatura dumneavoastră invalidată se referă la unul din forurile de conducere ale CPR de la nivel național (conform art. 2, alin. 3 din Hot nr.1 / 2013) depuneți o cerere similară și către președintele CPR (ne referim aici la candidaturi pentru președinția CPR, pentru un mandat de membru în Comitetul Director, respectiv pentru un mandat de reprezentant în Convenția Națională). Utilizați aceeași procedură securizată de transmitere a cererii și în acest caz.  

f) Verificați pe pagina web a CPR (http://www.copsi.ro/3558-candidaturi) dacă versiunea scanată a dosarului depus la filiala respectivă corespunde cu dosarul depus de către dumneavoastră și semnalați suplimentar eventualele neconcordanțe.

 

2. Informați-ne despre demersul dumneavoastră

a) Trimiteți o copie după fiecare exemplar depus de cerere (împreună cu datele de identificare cum ar fi numărul de înregistrare al cererii / data primirii cererii de pe confirmarea de primire) pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (în atenția dlui. Eugen Avram, membru al actualului Comitet Director al C.P.R.) pentru a centraliza toate aceste solicitări și a avea o perspectivă obiectivă asupra magnitudinii abuzului la nivelul întregii țări.

b) Anunțați la aceeași adresă de e-mail imediat ce primiți vreun răspuns din partea Filialei Teritoriale la care v-ați adresat sau, după caz, din partea președintelui CPR (trimiteți o copie scanată cu răspunsul primit). La aceeași adresă de e-mail, vă rugăm să trimiteți un mail de informare și în situația în care nu ați primit niciun răspuns (prin poștă și/sau e-mail), chiar și după 30 de zile de la depunerea oficială a cererii (data înregistrării la filială / data confirmării de primire).

 

 

II. CE TREBUIE SĂ FACĂ PREȘEDINȚII DE FILIALĂ?

 

1. În privința deschiderii plicului / plicurilor ce conțin buletinele de vot transmise de către secretariatul Comitetului Director al CPR

Recomandăm constituirea unei comisii formate din 3 membri și încheierea unui proces verbal referitor la numărarea buletinelor de vot existente la deschiderea plicului.

În cazul în care secretarul filialei sau președintele filialei refuză să deschidă plicul, această sarcină poate fi preluată de către oricare dintre persoanele prezente în baza unui vot din partea membrilor Comitetului Filialei Teritoriale sau a majorității membrilor prezenți la Convenția Filialei. Toate aceste aspecte trebuie consemnate într-un proces verbal al ședinței (inclusiv refuzul președintelui sau secretarului), urmând a fi folosit ulterior ca probă în viitoarele acțiuni în instanță pentru complicitatea la abuzul comis de către conducerea la vârf a CPR.

 

2. În privința ședinței Convenției Filialei Teritoriale

În oricare dintre următoarele situații:

a) în situația în care constată că buletinele de vot sunt incomplete, adică buletinele de vot nu includ (i) toți candidații validați la nivel la filială sau (ii) toate persoanele ale căror candidatură a fost transmisă către conducerea CPR (dacă nu s-a realizat vreun proces de validare la nivel de filială) (în absența unor acte de invalidare comunicate și motivate în scris, datate și asumate prin nume, semnătură și ștampilă de către secretariatul Comitetului Director și / sau Departamentul Juridic și de Comunicare sau de către un alt for de conducere al CPR);

b) în situația în care se constată un număr diferit de buletine de vot față de cel specificat în opisul transmis de către secretariatul Comitetului Director;

c) în situația în care se constată un număr mai mic de buletine de vot, având în vedere numărul psihologilor cu drept de vot din raza teritorială a filialei;

d) în situația în care se constată absența oricăror buletine de vot.

președintele Filialei, în temeiul art. 10, alin. 4 din Hot nr. 1 / 2013, va propune o altă dată de desfășurare a alegerilor, solicitând remedierea problemelor semnalate și va permite persoanelor prezente și candidaților înscriși să ia la cunoștință despre situația validării / invalidării candidaturilor depuse.

Dacă se constată situația descrisă la punctul (d) – absența oricăror buletine de vot, președintele va propune două alte date de desfășurare a alegerilor, deoarece respectiva Convenție a Filialei își pierde în totalitate calitatea de primă convocare a Convenției Filialei în vederea alegerilor (neputându-se vorbi despre o întâlnire despre alegeri în absența totală a unor buletine de vot).

Un model de astfel de cerere este disponibil AICI..., cererea putând fi adaptată în funcție de neregulile constatate.

Această propunere este înaintată președintelui CPR, acesta având obligația să se pronunțe prin dispoziție scrisă.

În cazul în care nu există probleme semnalate de genul celor de mai sus, alegerile se pot derula, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

 

3. În privința cererilor venite din partea candidaților invalidați

Este obligația președintelui de filială de a răspunde, în mod individual, fiecărei solicitări primite. Așa cum am mai specificat, președinții de filială care înțeleg gravitatea acestei situații sunt rugați să răspundă în regim de urgență, în maximum 48 de ore de la primirea unei solicitări.

 

4. Informați-ne despre situația Convenției Filialei

Informați-ne în scris pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (în atenția dlui. Eugen Avram, membru al actualului Comitet Director al CPR) despre situația înregistrată la nivelul filialei, trimițând o copie scanată a cererii transmisă de către președintele Filialei teritoriale către președintele CPR, precum și o copie după decizia scrisă a acestuia.

 

 

III. CE TREBUIE SĂ FACĂ VOTANȚII PREZENȚI LA CONVENȚIILE FILIALELOR?

 

Măsură generală: indiferent de situația ședinței Convenției Filialei Teritoriale, solicitați o copie a procesului verbal oficial” redactat de către secretarul filialei sau de către o altă persoană desemnată și insistați să primiți un asemenea exemplar (chiar sub forma unei fotografii, în lipsa altor mijloace tehnice), înainte de părăsirea sălii în care a avut loc ședința. În cazul unui refuz, cât și în cazul observării unor relatări diferite de realitate, consemnați aceste lucruri într-un proces verbal distinct, ce va trebui semnat pe fiecare pagină, de cât mai multe persoane prezente. 

 

1. În cazul îndeplinirii condițiilor de derulare a alegerilor

Fiți alerți și semnalați orice problemă ivită care ar putea afecta corectitudinea derulării procesului de alegeri. Dintre regulile de bună practică amintim: (a) solicitarea ca urnele de vot să fie transparente sau, dacă nu este posibil, verificarea și sigilarea urnelor de vot (de ex., verificarea faptului că urnele sunt goale înaintea începerii procesului de vot); (b) solicitarea ca urna să nu părăsească încăperea unde are loc votarea, nici în etapa de numărare și validare a voturilor; (c) verificarea încrucișată a voturilor exprimate, astfel încât numărul de buletine de vot exprimate pentru un anumit for de conducere să nu fie mai mare decât numărul de persoane cu drept de vot  prezente (nesuspendați în RUP); (d) înmânarea buletinelor de vot doar în momentul în care persoana ajunge la rând, în dreptul cabinei de vot / locației amenajate pentru exercitarea votului; (e) realizarea unei sesiuni de Q&A (întrebări și răspunsuri) cu rol clarificator legat de modalitatea efectivă de vot (ex. câți candidați pot fi votați; sunt încercuiți sau tăiați; ce înseamnă un buletin de vot anulat etc.).

 

2. În cazul neîndeplinirii condițiilor de derulare a alegerilor (altele decât lipsa cvorumului), precum existența unor probleme dintre cele menționate anterior (ex. buletine de vot incomplete, buletine de vot lipsă etc.)

a) Sprijiniți măsura președintelui de solicitare a amânării / reprogramării Convenției Filialei până la remedierea deficiențelor constatate. De exemplu, cei prezenți, care sesizează asemenea situații, vor solicita inserarea observațiilor în procesul verbal al ședinței și vor solicita o nouă convocare a ședinței pentru când vor exista buletine de vot complete din perspectiva numărului potențialilor votanți și / sau a candidaților validați la nivelul filialei (aceste aspecte vor fi inserate în procesul-verbal al ședinței). În situația în care se refuză includerea mențiunilor în procesul-verbal al ședinței, se va încheia un alt proces verbal, semnat pe fiecare pagină de cât mai mulți membri, în care se vor specifica cele de mai sus. De asemenea, membrii prezenți pot strânge cât mai multe probe pe care să le anexeze și / sau specifice în procesul verbal încheiat.

 

b) În cazul în care președintele filialei refuză să solicite amânarea / reprogramarea Convenției Filialei, în pofida semnalării unor probleme grave (de ex., un număr diferit de buletine de vot existente față de cel specificat în documentația trimisă de către secretariatul Comitetului Director al CPR; existența unor buletine de vot incomplete din perspectiva candidaturilor transmise și / sau validate la nivelul filialei etc.), vă solicităm să cereți inserarea observațiilor în procesul verbal al ședinței convenției teritoriale sau, în caz de refuz, să realizați un proces verbal separat , semnat pe fiecare pagină. În cadrul acestuia: (i) semnalați explicit deficiențele constatate (pe cât posibil documentate cu probe – cum ar fi o fotografie a buletinul de vot incomplet, precizarea explicită în text că ați constatat absența oricărui buletin de vot etc.); (ii) precizați explicit faptul că președintele filialei a refuzat să solicite amânarea / reprogramarea ședinței de alegeri; (iii) obțineți cât mai multe semnături de la persoanele prezente (nume, prenume și semnătură) care să ateste starea de fapt semnalată; (iv) arătați că, deși sunteți prezenți, refuzați să votați în condiții de nelegalitate, hotărârea astfel luată urmând să fie anulată de instanțele de judecată. Vă rugăm, de asemenea, să transmiteți o copie scanată a acestui proces verbal, împreună cu dovezile colectate, pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. De asemenea, în situația în care președintele filialei, ignorând cele sus arătate, hotărăște trecerea la vot, membrii care au semnalizat neregularitățile procedurii de votare sus arătate, cât și cei care se raliază acestei poziții, vor refuza să voteze.

 

c) În cazul absenței președintelui de filială de la ședință, desemnați prin vot o altă persoană care să prezideze întreaga ședință și solicitați acesteia să propună o altă dată pentru ședința de alegeri, pe care s-o înainteze președintelui CPR după modelul menționat anterior, la punctul II.2. Toate aceste aspecte vor fi menționate în cadrul procesului verbal al ședinței Convenției Filialei sau, în caz de refuz, într-un proces verbal separat, semnat pe fiecare pagină.

 

 

Semnatari (în ordine alfabetică),

Prof.univ.dr. Eugen Avram, Universitatea din București
Prof.univ.dr. Ticu Constantin, Universitatea A. I. Cuza din Iași
Prof.univ.dr. Ion Dafinoiu, Universitatea A. I. Cuza din Iași
Prof.univ.dr. Daniel David, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Prof.univ.dr. Dragoș Iliescu, Universitatea din București
Prof.univ.dr. Mircea Miclea, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj
Prof.univ.dr. Cătălin Nedelcea, Universitatea din București
Prof.univ.dr. Florin Alin Sava, Universitatea de Vest din Timișoara