INTRODUCERE

 

 (ghid disponibil si in format PDF...)

 

Cei din conducerea la vârf a CPR încearcă din răsputeri să se opună inevitabilului, pierderea controlului asupra CPR ce se va întâmpla odată cu alegerile din aprilie 2017.

 Cea mai recentă încercare este aceea de a emite o dispoziție a Președintelui CPR, fără acordul Comitetului Director și a Consiliului CPR, publicată pe ascuns în Monitorul Oficial pe 7.02.2017. Unele dintre prevederile incluse în această dispoziție sunt prezentate vădit alambicat pe site-ul www.copsi.ro. Dispoziția o puteți citi aici.

 

Ca urmare a acestei stări de fapt există două alternative ce nu se exclud:

  • să atacăm dispoziția respectivă, ca fiind ilegală (deoarece schimbă prevederile Hotărârii nr.1 din 2013);
  • să acționăm în conformitate cu această dispoziție, pentru a elimina riscul invalidării candidaturii.

 

De altfel acesta este sensul acestor modificări. Prin acțiuni pe ultima sută de metri, fără o informare corespunzătoare, ei speră că vor putea invalida cât mai multe candidaturi ale oponenților pentru că acestea nu s-ar conforma dispozițiilor în vigoare.

Pe cale de consecință, vă propunem în acest document un ghid în vederea depunerii candidaturii pentru mandatul de REPREZENTANT LA CONVENȚIA NAȚIONALĂ

 

Hotărârea dată în mod ilegal acum două zile este menită să îngreuneze înscrierile, prin adăugarea unor cerințe suplimentare. Miza este evident să genereze lehamite și retragere – nu vă lăsați doborâți de aceste mizerii – împreună suntem mai puternici.

 

IMPORTANT! Este posibil ca în unele filiale să nu vi se ceară toate aceste lucruri. Sarcina Dvs. va fi să insistați să respectați pașii mai jos menționați. La ce abuzuri s-au făcut și ce abuzuri știm că se mai pregătesc, este critic să suflăm și în iaurt.

 

IMPORTANT! Pentru a putea depune candidatura pentru un mandat de reprezentant la Convenția Națională trebuie să fiți psiholog cu drept de liberă practică autonom (să aveți cel puțin un atestat de liberă practică autonom într-o specialitate, chiar dacă în alte specialități sunteți în supervizare) și activ (ceea ce înseamnă să nu apăreți suspendat în RUP). Acest lucru impune achitarea cotizației inclusiv pentru anul 2015 și verificarea statusului din RUP. Pentru a verifica statusul Dvs. în RUP, aveți linkul aici (dacă numele Dvs. apare pe un fundal închis sunteți suspendat / dacă numele Dvs. apare pe un fundal alb sunteți activ; toți cei care apar ca având taxa plătită inclusiv pentru anul 2015 ar trebui să fie încă activi).

 

În situația în care ați achitat cotizația pentru anul 2015 și totuși apăreți suspendat în RUP trebuie să trimiteți dovada de plată la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., să solicitați explicit operarea modificării în RUP și să aveți la Dvs. dovada de plată în momentul în care depuneți la secretariatul filialei candidatura Dvs.

 

 

MANDAT DE REPREZENTANT LA CONVENȚIA NAȚIONALĂ

(documente necesare pentru depunerea candidaturii)

 

1. CERERE DE ÎNREGISTRARE A CANDIDATURII

Cererea poate fi descărcată de pe site-ul CPR, aici.

Evident, completați în prima parte datele Dvs. de identificare. Apoi trebuie selectată căsuța de la punctul IV din cerere și completat, tot la punctul IV, cu numele filialei. La final puneți data, numele, semnătura și parafa de psiholog.

(Dacă doriți să candidați și la o altă poziție – doar încă una singură e permisă! – bifați și cealaltă poziție pe care o doriți. Sub nici o formă nu bifați mai mult de 2 lucruri pe această cerere!)

 

IMPORTANT!

1. Realizați cererea în două exemplare sau faceți o copie după cerere și solicitați un exemplar, cu număr de înregistrare, de la secretariatul filialei de care aparțineți.

2. Solicitați secretariatului filialei să specifice pe exemplarul Dvs. de cerere (ce rămâne la Dvs.) că au fost depuse dovezile însoțitoare necesare (ar fi indicat să le și enumerați), în cazul în care dintr-un motiv sau altul sunt rătăcite / pierdute.

 

2. CV-ul FORMAT EUROPASS

Un model de CV în format Europass editabil este disponibil pe site-ul CPR (www.copsi.ro). Îl completați cu datele dumneavoastră și alte detalii.

În cadrul CV-ului, sub datele personale din partea de început, trebuie inserat câmpul cu POZIȚIA VIZATĂ și completat: Mandat de reprezentant la Convenția Națională. Semnați-vă CV-ul!

 

3. DOCUMENTE care atestă desfășurarea activității într-o formă de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (în conformitate cu Art. 2, Alin. 1. lit. a și b din Dispoziția nr. 2 din 2017)

 

3.a. Pentru psihologii titulari - prezentarea certificatului de înregistrare a formei de exercitare (cabinet sau societate civilă profesională) a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în care are calitatea de titular, în fotocopie semnată pentru conformitate cu originalul;

3.b. Pentru psihologii angajați în cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie, cabinete asociate sau structură de psihologie:

  • contract individual de muncă (fotocopie semnată pentru conformitate cu originalul);
  • extras la zi din REVISAL (fotocopie semnată pentru conformitate cu originalul);
  • certificatul de înregistrare a formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (fotocopie semnată pentru conformitate cu originalul);
  • sau avizul de funcționare a structurii de psihologie (fotocopie semnată pentru conformitate cu originalul);

Important: în cazul structurilor de psihologie asigurați-vă că aveți un cod ocupațional de psiholog în REVISAL.

 

4. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (în conformitate cu Art. 4, Alin. 1. Lit. a și b din Dispoziția nr. 2 din 2017)

Un model al declarației este conținut mai jos.

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul(a), ……………………………………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………, identifica(ă) prin C.I., Seria….., Nr……………, CNP………………………………………….., psiholog cu drept de liberă având cod personal………………., prin prezenta declar pe propria răspundere că, în vederea depunerii candidaturii pentru un mandat de reprezentant la Convenția Națională, îndeplinesc condițiile legale prevăzute la Art. 4, Alin. 1, lit. a și b din Dispoziția Colegiului Psihologilor din România nr. 2 din 2017 și menționez că nu realizez activități de elaborare, fundamentare, traducere, adaptare, validare, etalonare și standardizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică comercializate și utilizate în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, precum și standardizarea acestora pentru populațiile specifice, nu obțin beneficii, salarii, redevențe, chirii, sau alte venituri din comercializarea, distribuirea sau producția metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică și nu dețin calitatea de producător, distribuitor sau reprezentant comercial pentru metodele și tehnicile de evaluare și asistență psihologică, avizate în condițiile legii. 

Prezenta declarație pe propria răspundere este parte integrantă din dosarul înaintat la Colegiul Psihologilor din România, filiala……………….., în vederea depunerii candidaturii pentru un mandat de reprezentant la Convenția Națională și a fost elaborată cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul în declarații.

 

Data:                                                                                                   Psiholog cu drept de liberă practică

…………………………………                                                                                       ……………………………………

                                                                                                                                               (semnătura și parafa)

 

 

La final! Acest ghid vizează candidatura pentru Reprezentant în Convenția Națională. La aceste recomandări se adaugă aceea de a respecta data limită de depunere a candidaturii. Aceasta trebuie depusă la filială cu cel puțin 15 zile înainte de data convocării primei Convenții a Filialei, dar nu mai târziu de 18.02.2017. De exemplu, în cazul filialei București, deoarece data primei ședințe a Convenției Filialei este 11.03, candidaturile se pot depune candidaturi până pe 18.02.2017. În schimb, în cazul filialei Ialomița, deoarece data primei ședințe a Convenției Filialei este 23.02.2017, candidaturile se puteau depune doar până în data de 09.02.2017. Calendarul convocărilor pe Filiale este disponibil pe site-ul CPR (aici) sau pe Pagina de Facebook Universitaria.