Pct 8


 

PUNCTUL 8 AL MANIFESTULUI UNIVERSITARIA

Încurajarea democrației participative în alegerea și monitorizarea forurilor de conducere din CPR prin măsuri cum ar fi creșterea nivelului de reprezentativitate al psihologilor în Convenția Națională a CPR

 

 

Democrația participativă se referă la implicarea la scară largă a membrilor constituenți ai unei organizații în stabilirea direcțiilor strategice și în procesele decizionale prin care sunt implementate respectivele strategii.

Democrația participativă în CPR înseamnă implicarea fiecărui membru al CPR în hotărârile care au efecte asupra profesiei și asupra sa. Democrația participativă nu se răsfrânge doar la implicarea forurilor alese - de ex. Comitetul Director și Consiliul Colegiului – deși funcționarea reală a acestor foruri colegiale este critică. Însă, în plus, democrația participativă se bazează, pentru acele decizii care sunt importante pe psihologi, pe informare, consultare și participare activă a tuturor psihologilor, nu doar a celor aleși în diferite structuri de conducere.

Lipsa democrației participative aduce cu sine un număr mare de dezavantaje și de riscuri - pe unele dintre ele le observăm în cazul conducerii actuale la vârf a CPR.

-          Atunci când membrii nu sunt implicați în decizii și nu sunt nici măcar consultați atunci când aceste decizii se iau, se simt nereprezentați de forurile de conducere si se distanțează de organizație. În efect, se simt alienați, retrag, ies din organizație, sau profesează în arii conexe unde nu mai au nevoie de o organizație pe care o consideră nereprezentativă și denaturată de grupuri de interese.

-          Forurile de conducere, atunci când nu sunt obligate să își informeze membrii privind deciziile luate, motivațiile care au stat la baza acestor decizii și în general activitatea organizației, se desprind de sensul inițial al organizației și ajung să se creadă suverane: nu își raportează cu transparență activitatea și îi desconsideră pe proprii membri (”psihologii de rând”, cum a spus în repetate rânduri actualul președinte CPR). În loc ca organizația să aibă putere, oamenii ajung să aibă putere personală, de care se îndrăgostesc: nu mai înseamnă nimic în afara structurii respective și refuză să părăsească poziția.

Derapajele actualei conduceri la vârf a CPR sunt datorate chiar faptului că niciodată nu a existat o democrație participativă: nici un membru al CPR nu a văzut vreodată o raportare a bugetului de cheltuieli și venituri, justificările pentru diversele acte și decizii apar doar după luarea deciziilor (dacă apar vreodată), decizii de cea mai mare importanță nu sunt dezbătute public ... Astăzi CPR este o cutie neagră în care nici un membru nu știe ce se întâmplă și din care apar eterne surprize.

Atunci când procesul decizional este concentrat în mâna unui singur om (în cazul CPR în mâna președintelui), riscul abuzurilor sau al apariției conflictelor de interese este ridicat, așa cum au demonstrat ultimii 8 ani.

 

Psihologi informați – Psihologi implicați – Psihologi puternici

Considerăm că psihologii informați și implicați sunt psihologi puternici. Mai multe activități sunt posibile pentru a reda psihologilor încrederea în CPR și dorința de a se implica. Lista care urmează are doar caracter ilustrativ și suntem convinși că o vom putea completa cu ajutorul vostru al tuturor cu multe alte acțiuni.

Exemplele de mai jos se coagulează în jurul a două mari acțiuni: (1) elaborarea unui nou Regulament de Organizare și Funcționare (ROFI), care să reașeze raporturile corecte de forță în interiorul CPR și (2) Crearea unei culturi participative în rândul psihologilor.

 

1. Elaborarea unui nou Regulament de Organizare și Funcționare (ROFI), care să reașeze raporturile între atribuțiile forurilor de conducere în acord cu legea, corectând actuala supradimensionare a atribuțiilor președintelui și subdimensionarea sau blocarea de către președinte a funcționării eficiente a forurilor de conducere colective (Comitet Director, Consiliul Colegiului, Convenția Națională).

Exemple de modificări punctuale pe care le sugerăm ar fi următoarele:

-          Readucerea atribuțiilor președintelui în cadrul prevăzut de Lege;

-          Stabilirea de proceduri clare și transparente prin care Comitetul Director sau Consiliul Colegiului pot mandata președintele pentru îndeplinirea anumitor atribuții și pot verifica modul de îndeplinire a lor (acum președintele ia orice decizii vrea, motivând că a fost mandatat de Comitetul Director și de Consiliu; nu există mandat scris, explicit și limitativ pentru diversele activități sau decizii ale președintelui);

-          Stabilirea de proceduri clare privind contractele semnate de CPR (teoretic, președintele încheie contractele cu aprobarea Comitetului Director, însă acum președintele încheie ce contracte dorește și spune că a fost mandatat de Comitetul Director, care habar nu are ce contracte s-au încheiat);

-          Convocarea ședințelor extraordinare simplu şi transparent şi prevenirea situațiilor de blocare a convocării unui organ de conducere prin intervenția altuia (de ex., atunci când convocarea ședințelor extraordinare se face la inițiativa membrilor acestora, nu trebuie să mai depindă de vreo dispoziție a președintelui, așa cum este acum, când președintele poate să blocheze convocarea oricărui for);

-          Stabilirea unui ritm adecvat al întâlnirilor forurilor de conducere (Comitet Director si Consiliu), astfel încât proiectele și propunerile să poată fi dezbătute în mod real; acum aceste ședințe au loc cam de două ori pe an (așa-zisele ședințe comune de Comitet Director și Consiliu) și au câte 10-15 puncte pe ordinea de zi, ceea ce prejudiciază calitatea dezbaterilor și a deciziilor;

-          Elaborarea metodologiei pentru vot la distanță, ceea ce va crește posibilitatea de consultare și vot în cadrul forurilor de conducere, reducând și cheltuielile cu deplasarea membrilor acestor foruri (posibilitatea există deja în ROFI, dar actuala conducere nu a avut nici un interes în așa ceva);

-          Prevederea explicită ca membrii forurilor de conducere în funcție să fie prezenți la ședințele Convenției (fără drept de vot, dacă aceștia nu au și calitatea de reprezentanți); prezența membrilor grupurilor de lucru care au elaborat documentele și care au formulat în scris amendamente față de documentele în dezbatere este critică pentru dezbatere (de exemplu, o propunere cum ar fi înființarea comisiei de cenzori, la care a existat opoziție, ar fi putut fi adusă astfel în discuție la Convenție, care putea decide pe baza argumentelor);

-          Stabilirea și implementarea procedurilor pentru punerea în aplicare a articolului 30 (punctul e) din Lege, referitor la atribuțiile Consiliului, în care se stabilește explicit că acesta aprobă raportul de audit financiar, efectuat de o firmă independentă (în mod convenabil, în actualul ROFI nu se prevede nimic legat de cine, când și cum pune în practică auditul);

-          Înființarea Comisiei de cenzori, ai cărei membri sunt aleși de Convenție pentru 4 ani (suntem singura organizație profesională care nu are comisie de cenzori);

-          Publicarea pe site-ul CPR a minutelor cu deciziile luate în forurile de conducere și punerea la dispoziție a proceselor verbale la cererea oricărui psiholog interesat (în termen de 7 zile);

-          Stabilirea și implementarea unor proceduri pentru revocarea membrilor forurilor de conducere în situația în care nu-și îndeplinesc responsabilitățile pentru care au fost aleși;

-          Asigurarea transparenței voturilor: cu excepția alegerilor, la care votul este secret, votul ar trebui să fie deschis, în așa fel încât membrii să poată monitoriza proiectele pe care le susțin sau le resping reprezentanții lor.

 

2. Crearea unei culturi participative prin stabilirea unor mecanisme de implicare a psihologilor pe tot parcursul mandatului.

Exemple de acțiuni care vor dezvolta mecanisme eficiente de transparență și consultare decizională pe care le sugerăm ar fi următoarele:

-          Utilizarea site-ului ca platformă de comunicare și consultare pentru toți membrii și între toți membrii Colegiului (nu unidirecțional de la președinte și juristul său către psihologii ”de rând”);

-          Publicarea ordinii de zi și a proiectelor documentelor care urmează a fi dezbătute pe site și diseminarea lor către toți membrii cu suficient timp înainte (cel puțin 90 de zile pentru Convenție și cel puțin 15 zile pentru ședințele celorlalte foruri de conducere), pentru ca toți psihologii să le poată studia și formula propuneri și amendamente (direct sau prin intermediul reprezentanților lor) în legătură cu proiectele sau subiectele de pe agenda forurilor de conducere;

-          Deschiderea canalelor de comunicare între membri și forurile de conducere: forum-uri ale comisiilor, Comitetului Director, Consiliului și Convenției pe care psihologii să poată formula propuneri, amendamente etc. pentru proiectele în dezbatere sau prin care să poată propune teme de dezbatere sau să poată sesiza probleme care au nevoie de rezolvare;

-          Invitarea psihologilor cu expertiză în anumite domenii în grupurile de lucru pentru elaborarea unor documente, împreună cu membrii Comisiilor (sunt mulți psihologi români care au experiență recunoscută în diverse domenii și care pot aduce contribuții semnificative, chiar dacă nu sunt reprezentanți la Convenție sau în Comitetul Director/Consiliu);

-          Organizarea de dezbateri în filiale pentru documentele importante.

 

Pe scurt ne dorim un CPR transparent, format din psihologi informați, implicați și puternici. Știm că actuala conducere de vârf a CPR și cei care sunt asociați cu acel grup de interese nu vor așa ceva: ar fi avut timp de 12 ani să rezolve aceste aspecte dacă ar fi vrut. Trebuie să ne rămână mereu în minte ideea că CPR a fost creat ca for colegial (”collegium”) – adică participativ – al psihologilor. Acest deziderat a fost distrus pentru putere personală și câștig financiar.

Dacă doriți să susțineți demersul nostru, vă rugăm să diseminați acest mesaj colegilor voștri și să militați activ pentru aceste idei pentru ca împreună să contribuim la reinstalarea democrației și a integrității în CPR. A venit timpul să schimbăm aceste lucruri!

Apreciem orice feedback și dorință de colaborare pe pagina noastră de Facebook sau la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Semnatari (în ordine alfabetică),

Prof.univ.dr. Eugen Avram, Universitatea din București

Prof.univ.dr. Ticu Constantin, Universitatea A. I. Cuza din Iași

Prof.univ.dr. Ion Dafinoiu, Universitatea A. I. Cuza din Iași

Prof.univ.dr. Daniel David, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Prof.univ.dr. Dragoș Iliescu, Universitatea din București

Prof.univ.dr. Mircea Miclea, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj

Prof.univ.dr. Cătălin Nedelcea, Universitatea din București

Prof.univ.dr. Florin Alin Sava, Universitatea de Vest din Timișoara