Pct-6.png


Dragi colegi,

Știm cu toții câte taxe avem de plătit către Colegiu și în ce măsură ne împovărează nejustificat. Până la începutul acestui an erau 26 de taxe, fix cât literele alfabetului latin. După introducerea controversată a taxelor pentru a obține statutul de formator, obligatoriu pentru cei interesați să țină cursuri de formare continuă sau complementară, numărul taxelor a depășit de mult numărul literelor din alfabet, incluzând semnele diacritice.

Mai jos, este detaliată situația actuală, pentru conformitate. După care, puteți citi propunerea noastră, pentru schimbarea acestei intolerabile stări de lucruri (punctul 6 al Manifestului Universitaria).

 

Punctul 6 - Reducerea poverii financiare puse de către Colegiul Psihologilor din România asupra psihologilor cu drept de liberă practică.

 

STAREA ACTUALĂ:

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cotizației anuale și a nivelului taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare și a altor servicii prestate de către Colegiul Psihologilor din România

În temeiul dispoziţiilor art. 30 lit. c) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România,

Consiliul Colegiului Psihologilor din România h o t ă r ă ş t e:

Art. 1 - Aprobarea cotizației anuale și a nivelului taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare și a altor servicii prestate de către Colegiului Psihologilor din România, după cum urmează:

a) taxa pentru analizarea dosarului și organizarea interviului/examenului, pentru obținerea atestatului de liberă practică într-o specialitate - 300 lei;

b) taxa pentru analizarea dosarului și organizarea interviului/examenului, pentru obținerea atestatului de liberă practică într-o specialitate, depus de către solicitantul care face dovada încadrării într-un grad de handicap, foști deținuți politici sau absolvenți care solicită atestarea, în termenul de maxim 6 luni de la data promovării examenului de licență– 150 lei;

c) cotizația anuală a psihologilor cu drept de liberă practică - 250 lei (atenție, de la 1.01.2017 se mărește la 300 lei);

d) taxa pentru analizarea dosarului pentru eliberarea certificatului de înregistrare a formei independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică - 300 lei;

e) taxa pentru analizarea dosarului pentru înscrierea unei mențiuni la certificatul de înregistrare a formei independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, care implică preschimbarea anexei - 150 lei;

f) taxa pentru analizarea dosarului pentru înscrierea unei mențiuni la certificatul de înregistrare a formei independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, care implică preschimbarea certificatului de înregistrare și a anexei, cu excepția cererilor de preschimbare formulate pe baza modificării actelor de identitate - 300 lei;

g) taxa pentru analizarea pentru emiterea avizului de funcţionare a structurii de psihologie înfiinţate în cadrul unei entităţi din sectorul public sau privat – 300 lei;

h) taxa pentru analizarea dosarului pentru înscrierea unei mențiuni la avizul de funcţionare a structurii de psihologie înfiinţate în cadrul unei entităţi din sectorul public sau privat, care implică preschimbarea anexei - 150 lei;

i) taxa pentru analizarea dosarului pentru înscrierea unei mențiuni la avizul de funcţionare a structurii de psihologie înfiinţate în cadrul unei entităţi din sectorul public sau privat, care implică preschimbarea certificatului de înregistrarea și a anexei - 300 lei;

j) taxa pentru analizarea dosarului pentru avizarea şi înregistrarea furnizorului de formare profesională - 1500 lei;

k) taxa pentru analizarea dosarului pentru avizarea și înregistrarea programului de formare profesională complementară în specialitate – 1500 lei;

l) taxa pentru analizarea dosarului pentru avizarea cursului universitar de master ca formare profesională complementară în specialitate - 1500 lei;

m) taxa pentru analizarea dosarului pentru avizarea şi creditarea cursului de formare profesională continuă în specialitate - 500 lei;

n) taxa pentru analizarea dosarului pentru avizarea şi creditarea cursului de formare profesională continuă în specialitate, pentru care nu se percepe de către organizator taxă de participare - 100 lei;

o) taxa pentru analizarea dosarului pentru avizarea şi creditarea conferinței naționale și a altor manifestări profesionale naționale - 1500 lei;

p) taxa pentru analizarea dosarului pentru avizarea şi creditarea conferințelor internaționale și a altor manifestări profesionale internaționale - 3000 lei;

q) taxa pentru analizarea dosarului pentru avizarea şi creditarea unui workshop într-o specialitate – 500 lei;

r)taxa pentru analizarea cererii privind emiterea certificatului de recunoaștere internațională – 100 lei;

s) taxa înregistrare a producătorului/distribuitorului/reprezentantului comercial al metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică – 1500 lei;

t) taxa pentru analizarea cererilor de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică conţinând între 1 şi 4 scale - 1500 lei;

u) taxa pentru analizarea cererilor de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică conţinând între 5 şi 10 scale - 3000 lei;

v) taxa pentru analizarea cererilor de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică conţinând între 11 şi 15 scale - 4500 lei;

w) taxa pentru analizarea cererilor de avizare a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica conţinând între 16 şi 20 scale - 6000 lei;

x) taxa pentru analizarea cererilor de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică conţinând cu peste 20 de scale - 7000 lei;

y) taxa pentru analizarea cererilor de avizare a altor tipuri de metode şi tehnici de evaluare şi asistenţă psihologică, raportată la numărul de ore de analiză efectuate, fără a depăși 40 de ore - 500 lei/ora;

z) taxa pentru analizarea cererilor de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică construite, etalonate si validate de către un psiholog atestat pentru a fi utilizată exclusiv în activitatea profesională proprie – 100 lei.

La acestea se pot adăuga mai nou taxele pentru obținerea statutului de formator ce pot candida cu succes la statutul de “culmea taxării”. De ce acest lucru? Pentru că certificatul de formator nu are o acoperire generală, nici măcar la nivelul unei specialități. Psihologii interesați trebuie să plătească câte o taxă pentru fiecare competență aferentă unei specialități, în contextul în care fiecărei specialități îi revin aproximativ zece competențe.

Nu vom detalia aici problema celorlalte taxe pentru că ele nu ajung direct în vistieria CPR, dar după cum bine știți, fiecare psiholog debutant trebuie să îşi aleagă un supervizor pentru fiecare specialitate pe care îl va plăti lunar. De asemenea, cu excepția celor mai norocoși care au urmat un program masteral pe locuri bugetate, puteți adăuga valoarea taxei anuale pentru formările complementare uzuale (formări în psihoterapie, școli complementare sau masterat pe locuri cu taxă în celelalte specialități), dar și pentru formările complementare speciale (ex. expert psiholog). La acestea se adaugă plățile pentru cursurile de formare continuă, necesare pentru dezvoltarea profesională a fiecăruia dintre noi, dar și formal, pentru a acumula credite suficiente necesare continuării activității și/sau promovării pe o treaptă profesională superioară.

Credeați că am terminat? Am putea adăuga aici costul timbrelor, costul instrumentarului metodologic, costul chiriei, al obligațiilor fiscale din ce în ce mai mari pentru cabinetele psihologice etc. În aceste condiții nu este de mirare faptul că cel puțin patru din cinci psihologi cu drept de liberă practică au nevoie de o sursă alternativă de câștig (ex. un al doilea loc de muncă) pentru a-și completa veniturile la un nivel care să le asigure un nivel de trai decent. Să vă mai oferim o statistică? Cu aproximativ trei luni în urmă aproape jumătate din totalul psihologilor (mai exact 47%) erau suspendați din cauza întârzierilor cu plata cotizației anuale!

 

CE PROPUNEM

-          Urmarea modelului occidental, în care, în virtutea calității de membru în organizația profesională, ai acces la toate serviciile acelei organizații (schimbări de treaptă, reevaluări etc.), fără taxe suplimentare. Această măsură presupune automat renunțarea la cele mai multe dintre taxele menționate anterior către CPR;

-          Creșterea ratei de încasare a cotizației anuale printr-o politică inteligentă de stimulente (facilități bonus pentru plata integrală a cotizației anuale în primele 60 de zile ale anului), cât și ca urmare a consecințelor pozitive ale implementării celorlalte puncte din manifest (ex. extinderea portofoliului de competențe etc.);

-          Reducerea cheltuielilor cu aparatul administrativ pentru a echilibra bugetul, ca urmare a renunțării la o parte din veniturile obținute prin taxe;

-          Reducerea cheltuielilor prin simplificarea unor proceduri (ex. v-ați gândit câți bani sunt cheltuiți numai cu deplasarea membrilor comisiilor aplicative la București pentru a participa la interviul de acces în profesie, în condițiile în care prin lege toți absolvenții de psihologie cu diplomă de licență recunoscută au dreptul legal de a primi statutul de psiholog practicant în supervizare? etc.)

Pe scurt ne dorim un CPR suplu, pe care l-am putea avea prin simplificarea unor proceduri, dar și prin redimensionarea aparatului administrativ, deoarece prin astfel de măsuri vor putea reduce într-un mod sustenabil toate birurile plătite de psihologi. Trebuie să ne rămână mereu în minte ideea că CPR a fost creat pentru a-i proteja și deservi pe psihologi, nu pentru a le îngreuna activitatea prin reglementări și taxe excesive.

Dacă doriți să susțineți demersul nostru, vă rugăm să diseminați acest mesaj colegilor voștri și să militați activ pentru aceste idei pentru ca împreună să contribuim la reinstalarea democrației și a integrității în CPR. A venit timpul să schimbăm aceste lucruri!

Apreciem orice feedback și dorință de colaborare pe pagina noastră de Facebook sau la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Semnatari (în ordine alfabetică),

Prof.univ.dr. Eugen Avram, Universitatea din București

Prof.univ.dr. Ticu Constantin, Universitatea A. I. Cuza din Iași

Prof.univ.dr. Ion Dafinoiu, Universitatea A. I. Cuza din Iași

Prof.univ.dr. Daniel David, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Prof.univ.dr. Dragoș Iliescu, Universitatea din București

Prof.univ.dr. Mircea Miclea, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj

Prof.univ.dr. Cătălin Nedelcea, Universitatea din București

Prof.univ.dr. Florin Alin Sava, Universitatea de Vest din Timișoara